Ý nghĩa bình chọn

Ở mỗi bài hát trên NOOB Music, ngoài những button thường thấy như thêm bài hát vào playlist yêu thích hay danh sách phát thì chúng tôi còn có một button đặc trưng khác đó chính là dấu “Bình chọn”.

Vì sao một nền tảng âm nhạc lại có tính năng “bình chọn”? Đó là để mọi người dùng có thể ủng hộ nghệ sĩ và tạo điều kiện cho những bài hát có tiềm năng lên được poll

Bảng xếp hạngBảng Xếp Hạng trên NOOB Music là hoàn toàn do người dùng quyết định. NOOB Music không có quyền tự ý thay đổi vị trí của một bài hát hoặc tuỳ tiện đưa một bài hát lên top mà không có sự ủng hộ của người dùng. Tính năng “bình chọn” là để đảm bảo tính công bằng này.

Bảng Xếp Hạng phải là nơi vinh danh những bài hát, nghệ sĩ có tài năng và tiềm lực phát triển nhất, chứ không phải những người có khả năng chi trả cho một vị trí trên đó. Vì lí do này, NOOB Music sử dụng hai yếu tố để xây dựng Bảng Xếp Hạng: lượt nghe và lượt bình chọn.
Trọng số của tính năng bình chọn gấp 5 lần lượt nghe, tức là một lượt bình chọn sẽ có sức nặng bằng 5 lượt nghe. Do vậy, “bình chọn” là cách hiệu quả nhất để người dùng ủng hộ cho những nghệ sĩ và bài hát họ thấy có tiềm năng và đưa chúng lên Bảng Xếp Hạng.

Một khi bài hát đã lên được Bảng Xếp Hạng thì mọi người hãy tiếp tục ủng hộ nó bằng lượt nghe nhưng để dành lượt bình chọn cho những bài hát mới để tất cả chúng ta cùng vươn lên với âm nhạc nhé!
UberViz
FPS